Privacybeleid

Woodeko bvba verbindt zich ertoe het privéleven van de gebruikers van de website en hun persoonsgegevens te respecteren en te beschermen, onder naleving van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

1. Akkoord gebruiker
Door deze website te gebruiken en/of persoonsgegevens naar Woodeko bvba te verzenden, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens op de wijze die wordt aangegeven in dit beleid.

2. Gegevens die door Woodeko bvba worden verzameld
Uw persoonsgegevens worden door Woodeko bvba verzameld wanneer u een aankoop doet, de producten van Woodeko bvba gebruikt of zich hiervoor registreert, deelneemt aan speciale acties of campagnes, of op enige andere wijze met Woodeko bvba communiceert. (*1)

3. Doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens door Woodeko bvba worden verwerkt
Alle persoonsgegevens die u ons doorgeeft blijven strikt vertrouwelijk. Ze worden opgenomen in de interne databank van Woodeko bvba en zullen niet worden doorgegeven aan derden.
Uw persoonsgegevens zullen door Woodeko bvba worden aangewend voor volgende doeleinden: (*2)

4. Gebruik van Cookies (*3)
Met het oog op de verbetering van de dienstverlening maakt deze website gebruik van cookies. Dit zijn kleine elektronische bestanden die op de harde schijf van de gebruiker worden geplaatst, teneinde de communicatieverzending te vergemakkelijken of een door de gebruiker van de website gevraagde dienst te kunnen uitoefenen. De gebruiker wordt er op gewezen dat, wanneer hij de installatie van cookies op de harde schijf van zijn computer zou weigeren, mogelijks bepaalde pagina's en/of diensten van de website voor de gebruiker niet toegankelijk zullen zijn.

5. Rechten van de gebruiker
Als gebruiker van deze website hebt u het recht:
- te weten welke persoonsgegevens Woodeko bvba van u verzamelt;
- om onvolledige, onjuiste, niet-noodzakelijke of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of bij te werken;
- om Woodeko bvba te verzoeken geen persoonsgegevens meer van u te verwerken voor direct marketing of voor marktonderzoeken.
- om zich op elk ogenblik kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden door het richten van een schriftelijk verzoek hiertoe aan Woodeko bvba op onderstaand adres.
Indien u als gebruiker voornoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via volgende coördinaten: Woodeko bvba, Brusselsesteenweg 149 b2, 1785 Merchtem.

6. Wijzigingen aan het Privacybeleid
Woodeko bvba behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving huidig privacybeleid te wijzigen en/of personen de toegang tot deze website te ontzeggen. U wordt aangeraden dit privacybeleid periodiek na te slaan op eventuele wijzigingen.